Výcvik jednotky motorové pily 30.3.2018
V polovině března absolvovala naše jednotka předepsaný výcvik držitelů oprávnění obsluh motorových pil...
 
Výcvik jednotky na zamrzlé řece 7.3.2018
S ohledem na aktuální počasí, byla do výcvikového plánu jednotky zařazena záchrana osob propadlých ledem...
 
Led na řece Berounce 5.3.2018
Pokaždé když zamrzne naše řeka, musíme počítat s komplikacemi, které tento jev provází...
 
Testování nové technologie praní 30.1.2018
Zásahové obleky nás poměrně dobře chrání před sálavým teplem, stříkající vodou, zimou a mechanickým poškozením...
 
Uplynulý rok očima mokropeských hasičů 3.1.2018
Loňský rok byl pro nás výjimečný a zároveň extrémní...
 
Výcvik jednotky v reálných podmínkách 30.11.2017
Na konec výcvikového roku je povinností každé jednotky teoretické opakování probraných témat školení za celý rok se závěrečnou zkouškou...
 
Nový web 30.11.2017
Naše stránky fungují již téměř 10 let bez zásadnější změny...
 
Dokončení opravy hadicového přívěsu 4.11.2017
Jednotka dokončila opravu hadicového přívěsu, na kterém se podepsal zub času...
 
Havarijní oprava dvora dokončena 31.10.2017
Před měsícem jsme požádali radu města o schválení havarijní opravy dvora naší hasičárny...
 
Závěr výcvikového roku 23.10.2017
Pomalu se blíží konec letošního roku a s tím spojené ukončení výcvikového roku...
 

Aktuality

Havarijní stav povrchu dvora hasičárny 5.10.2017
Dvůr mokropeské hasičárny byl před více než 35 lety upraven a vyasfaltován zbytky živice z oprav městských silnic. Tenkrát se u mokropeských hasičů jezdilo Tatrou 805 Kachnou, která vážila do 5 tun. Při poslední velké povodni se výrazně zhoršil a nejen velká voda byla příčinou. Časté výjezdy Liaz 17 tun a Tatra 815 22 tun dokonali dílo zkázy. Proto jsme ve spolupráci s městským úřadem nechali zpracovat projekt na opravu dvora a jeho odvodnění. Plánem bylo získat dotaci z výzvy 36 IROP stanice IZS. Bohužel pracovnice firmy posuzující akce usoudila, že havarijní stav dvora neohrožuje naši akceschopnost a dotaci zamítla. Výsledek??? Před vraty našich cisteren se asfaltový povrch nadzvedl do té míry, že při výjezdu máme připravenou palici, kterou ho musíme zatlouct, aby šli otevřít vrata a technikou vyjet k případu. Žádáme proto město o havarijní opravu dvora hasičské zbrojnice.


Havarijní stav dvora
 
BoxWall pro naše město 4.10.2017
Na konci června letošního roku napáchal přívalový déšť, který málo kdo z nás pamatuje (117mm/m2 za 8 hodin), nemalé škody. Bylo vytopeno nebo poškozeno mnoho nemovitostí i součástí infrastruktury. Hasiči vodu nezastaví, ta jednoduše spadne, odteče nebo se vsákne. To neovlivní nikdo, ani ten kdo si v odvodňovacím korytě postaví dům či chatu. Naši hasiči se během deště na několika místech snažili proud vody směrovat, aby způsobil co nejmenší škody, jenže jsme se potýkali s nedostatkem vhodných technických prostředků. Po přívalových deštích starosta vytvořil pracovní skupinu a ta jako prvotní opatření schválila nákup 12 metrů zábran NOAQ BoxWall, která může být rychle instalována kdekoli na pevném rovném povrchu. 25 září jsme náš BoxWall dovezli a hned si s ním zacvičili. Zaškolení netrvalo ani moc dlouho, protože systém zábrany a stavby je velmi jednoduchý. Jak to celé funguje můžete vidět například na videu:

BoxWall video


Stavba BoxWall
 
Rozloučení s naší Liazkou 20.9.2017
Dnes 20 září byl dokončen prodej naší CAS 25 Liaz. Po nezbytném schválení a doladění administrativních podrobností, si dnes hasiči ze severočeských Měrunic odvezli Lízu na její novou adresu. Sloužila dobře našemu městu 12 let a zažili jsme s ní mnoho, tak není divu, že i slza ukápla. Nám nezbývá než popřát kolegům z Měrunic ,ať jim dobře slouží a zažijí s ní jen šťastné návraty.


Rozloučení s Lízou
 
Pondělní výcvik mokropeských hasičů 14.9.2017
Toto pondělí byly do výcvikového plánu zařazeny hned dvě témata, které jsme potřebovali procvičit. Prvním byla stabilizace vozidel po DN pomocí klínů Zumro, se kterými je práce velmi jednoduchá a rychlá. Na složitější stabilizaci používáme systém desek a klínů Stablox Munchen. Je to takové lego pro odrostlejší jedince, kteří rádi staví. Druhým tématem bylo bojové rozvinutí útočného proudu C do prvního nadzemního podlaží v DT. Použití přetlakové ventilace a záchrana hasiče. Současně jsme vyzkoušeli nové příslušenství našich dýchacích přístrojů, kterým je tzv. mrtvý muž. Tato bezpečnostní pojistka je součástí DT, která opticky i akusticky signalizuje polohu hasiče v případě, že se déle jak jednu minutu nepohybuje. Tísňový poplach se dá vyvolat i manuálně stisknutím tlačítka. Nacvičeno máme, teď už zbývá jen doufat, že jeho služby nebudeme naostro potřebovat.


Výcvik útoků a stabilizace
 
Uzavírka vrážského kopce 4.9.2017
Stále diskutované téma je uzavření silnice 115/II, které samozřejmě trápí i složky IZS. Několik etap uzavírek s komplikovaným průjezdem, nebo objízdnou trasou řešíme již řadu měsíců. První etapa je plánována od 4.9. do 29.9.2017. Směrem na Dobřichovice bude od ulice V Habřinách kyvadlový provoz pro vozidla do 3,5t. Nákladní doprava má určenou objízdnou trasu přes Třebotov a Mořinu. Tato uzavírka způsobí komplikace v dopravní obslužnosti Černošic, které se nevyhnou ani složkám IZS. Hasiči mají určené dojezdové trasy a jsou přijata opatření, která budou minimalizovat případné zdržení. Naše jednotka má připravený rozpis služeb tak, aby ve městě byl vyšší počet dostupných hasičů připravených k výjezdu. Doufejme, že stavební práce proběhnou v termínech a oprava 115/II se obejde bez větších potíží.
 
Vyprošťování z havarovaných vozidel 30.8.2017
Výcvik ve vyprošťování z havarovaných vozidel probíhá celoročně prakticky i teoreticky. Na praktickou část výcviku je potřeba sehnat vozidla, které jejich majitelé chtějí ekologicky zlikvidovat. Většinou to probíhá tak, že přijedou se svým miláčkem na dvůr hasičárny a předají nám potřebné doklady . Jednotka vozidlo drobně poškodí v rámci výcviku a zajistí jeho odvoz na ekologickou likvidaci. Majiteli předáme dokumentaci potřebnou k odhlášení vozu na příslušném odboru dopravy. Poslední prázdninové pondělí se nám sešli hned dva vozy a tak jsme mohli cvičit stabilizaci, vyprošťování a první pomoc. Dárcům samozřejmě děkujeme.

Výcvik jednotky s HVZ
 
Dokončení opravy hadicového přívěsu 24.8.2017
Hadicový přívěs je ve výbavě naší jednotky více jak 26 let a vyroben byl v NDR. Výbava je vcelku jednoduchá, 600 metrů hadic B a armatury potřebné k tvoření dopravního vedení. U hasičů není moc oblíben, už při jeho použití vědí, že je čeká obtížné skládání 30 rozvinutých hadic zpět do přívěsu. Jenže pro jednotku je velmi potřebný, protože při čerpání máme k dispozici velké množství hadic v jednom přívěsu. Nic nemládne a zub času zapracoval i na této technice. V loňském roce byl podvozek opraven a přizpůsoben současné technice. Díky nové oji může být tažen za osobním vozem stejně tak jako za nákladním. Přestavba oje trvá pár minut, podvozek je bržděný a odpovídá současné legislativě. Na letošní rok jsme naplánovali opravu karoserie – vyvaření, vyklepání, repasi vnitřní výbavy a to vše svépomocí už bylo dokončeno. Zítra ho odvezeme k nastříkání a polepu. Tím bude dokončena další etapa obnovy techniky u jednotky.

Hadicový přívěs před lakem
 
Praktický výcvik mokropeských hasičů 22.8.2017
Školení a výcvik jednotky probíhá každé pondělí dle plánu školení. Na toto pondělí byl plánován praktický výcvik s hadicemi. Rozvinutí dopravního vedení, útočného vedení, prodlužování, výměna hadic a obsluha proudnic, zkrátka cinkání s půlspojkama. Současně strojníci pocvičovali obsluhu Monči a Lenky. Protože holky jsou u jednotky teprve pár měsíců, je stálé opakování nutností, aby strojníci dostali nové stroje do ruky. Na příští pondělí máme dva osobní vozy, které připravíme na ekologickou likvidaci. To znamená, že budeme simulovat dopravní nehody a kluci budou cvičit vyprošťování z havarovaných vozidel a první pomoc.

Výcvik jednotky - cinkání půlspojkama
 
Výcvik jednotky v reálném prostředí 1.8.2017
Každý výcvik hasičů v reálném a neznámém prostředí je námi vyhledávaný, protože praktická zkušenost je mnohem lepší, než čtení teoretických postupů. Proto každou příležitost velmi rádi využijeme. Jednu z prvorepublikových Černošických vil čeká rozsáhlá rekonstrukce, a proto jsme požádali majitele o zapůjčení pro účel výcviku. Objekt byl hasičům velmi ochotně zapůjčen za což ještě jednou děkujeme. Dále vše probíhalo dle zavedených pravidel. Prohlídka, plánování, ochrana cvičících a vlastní výcvik. Témat bylo hned několik vyhledávání osob se zatmavěnou maskou, záchrana osob pomocí vyváděcích masek, vyhledání nebezpečných předmětů, postupné rozvinutí útočného proudu do II NP a orientace v prostoru. Díky členitosti objektu a naprosto neznámému prostředí lze konstatovat, že tento výcvik nebyl procházkou v růžové zahradě. Hlavní účel ovšem splnil beze zbytku, odhalil co máme vylepšovat a jakým tématům výcviku věnovat vyšší úsilí. Cvičícím hasičům přinesl nové zkušenosti a postřehy, které mohou v budoucnu kdykoli využít. Na podzim může jednotka počítat s opakováním, takže poznáme co se podaří vylepšit.

Výcvik jednotky - požár v objektu
 
Kontrola břehů řeky a průjezdnosti města 21.7.2017
V souvislosti s nedávnou záplavou části města a následnou bouří jsme dostali od vedení radnice několik úkolů, které jsme v pondělí plnili. Prvním úkolem byl průzkum řeky a zmapování trubek, které do řeky ústí. Spojeno s výcvikem na motorovém člunu a vše by proběhlo hladce, pokud by jsme nenarazili na ignoraci a neznalost předpisů. Jen poznámka pro rybáře … ANO plavidlo má v plavební dráze přednost i před vlascem vedoucím na druhou stranu řeky. :-) Druhým úkolem bylo ověření průjezdnosti komunikací z důvodu parkování a přerůstání zeleně na chodníky a komunikace. Během zásahů v minulých týdnech, jsme velmi často neprojeli k místu události a hledali objízdnou trasu. Na problematiku parkování upozorňujeme pravidelně, ale zbytečně. Situace ve městě je stále horší a některé silnice jsou pro nákladní vozy zcela neprůjezdné např: (Kladenská, Nymburská, Majakovského, Havlíčkova, Žatecká, Topolská od Šeříkové po ZD.Lhoty, Větrná od Mokropeské, Jahodová, V Horce, Sadová). Nejenom bezohledné parkování má vliv na průjezdný profil komunikací, ale i zeleň přerůstající hranice pozemků. Nebudeme kázat o povinnostech a raději ořežeme smrk který z hasičárny přesahuje do Srbské :-). Zjištěné skutečnosti jsme předali městu a můžeme jen doufat v lepší zítřky.


Průzkum břehů a zkouška průjezdnosti
 
<< <   1 2 3 4 ...   > >>


Jméno:
Heslo:


Povodně
přes SMSHasičská zbrojnice
Srbská 999, Černošice
tel.: 251 640 150
hasici@sdhmokropsy.czKontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
denně 8:00 – 20:00
Počet návštěv
od 1.11.2008:
2643584

Poslední aktualizace:
21.4.2018