Výcvik jednotky motorové pily 30.3.2018
V polovině března absolvovala naše jednotka předepsaný výcvik držitelů oprávnění obsluh motorových pil...
 
Výcvik jednotky na zamrzlé řece 7.3.2018
S ohledem na aktuální počasí, byla do výcvikového plánu jednotky zařazena záchrana osob propadlých ledem...
 
Led na řece Berounce 5.3.2018
Pokaždé když zamrzne naše řeka, musíme počítat s komplikacemi, které tento jev provází...
 
Testování nové technologie praní 30.1.2018
Zásahové obleky nás poměrně dobře chrání před sálavým teplem, stříkající vodou, zimou a mechanickým poškozením...
 
Uplynulý rok očima mokropeských hasičů 3.1.2018
Loňský rok byl pro nás výjimečný a zároveň extrémní...
 
Výcvik jednotky v reálných podmínkách 30.11.2017
Na konec výcvikového roku je povinností každé jednotky teoretické opakování probraných témat školení za celý rok se závěrečnou zkouškou...
 
Nový web 30.11.2017
Naše stránky fungují již téměř 10 let bez zásadnější změny...
 
Dokončení opravy hadicového přívěsu 4.11.2017
Jednotka dokončila opravu hadicového přívěsu, na kterém se podepsal zub času...
 
Havarijní oprava dvora dokončena 31.10.2017
Před měsícem jsme požádali radu města o schválení havarijní opravy dvora naší hasičárny...
 
Závěr výcvikového roku 23.10.2017
Pomalu se blíží konec letošního roku a s tím spojené ukončení výcvikového roku...
 
V případě vypuknutí požáru:
 • zachovejte klid a jednejte s rozvahou
 • pokuste se oheň uhasit všemi dostupnými prostředky, je-li to ve vašich silách
 • volejte tísňovou linku 150 nebo 112
 • s operátorem tísňové linky se snažte mluvit srozumitelně a pokud možno klidně
 • oznamte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, co nejpřesněji popište co hoří, adresu kde hoří, zda-li jsou ohroženi lidé a přístupovou cestu pro jednotky hasičů
 • varujte ostatní např. voláním ("hoří")
 • nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)
 • neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky než vzduch)
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si, kde se nacházejí, bude to cenná informace pro hasiče
 • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opus?te!
 • vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace
 • po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní pomoc a uposlechněte všech pokynů velitele zásahu
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu


Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik:
 • snažte se zachovat klid
 • uzavřete všechny dveře, snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 • vyvěste z okna prostěradlo, ručník, záclonu atp., je to jednoznačné znamení hasičům
 • snažte se dostat k oknu, mávejte, aby vás hasiči viděli
 • otevřením okna můžete způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 • v případě silného zakouření si lehněte na zem
 • ústa si kryjte látkou jako improvizačním filtrem
 • snažte se dýchat klidně a zhluboka
 • vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu
Jméno:
Heslo:


Povodně
přes SMSHasičská zbrojnice
Srbská 999, Černošice
tel.: 251 640 150
hasici@sdhmokropsy.czKontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
denně 8:00 – 20:00
Počet návštěv
od 1.11.2008:
2643824

Poslední aktualizace:
23.4.2018