Testování nové technologie praní 30.1.2018
Zásahové obleky nás poměrně dobře chrání před sálavým teplem, stříkající vodou, zimou a mechanickým poškozením...
 
Uplynulý rok očima mokropeských hasičů 3.1.2018
Loňský rok byl pro nás výjimečný a zároveň extrémní...
 
Výcvik jednotky v reálných podmínkách 30.11.2017
Na konec výcvikového roku je povinností každé jednotky teoretické opakování probraných témat školení za celý rok se závěrečnou zkouškou...
 
Nový web 30.11.2017
Naše stránky fungují již téměř 10 let bez zásadnější změny...
 
Dokončení opravy hadicového přívěsu 4.11.2017
Jednotka dokončila opravu hadicového přívěsu, na kterém se podepsal zub času...
 
Havarijní oprava dvora dokončena 31.10.2017
Před měsícem jsme požádali radu města o schválení havarijní opravy dvora naší hasičárny...
 
Závěr výcvikového roku 23.10.2017
Pomalu se blíží konec letošního roku a s tím spojené ukončení výcvikového roku...
 
Havarijní stav povrchu dvora hasičárny 5.10.2017
Dvůr mokropeské hasičárny byl před více než 35 lety upraven a vyasfaltován zbytky živice z oprav městských silnic...
 
BoxWall pro naše město 4.10.2017
Na konci června letošního roku napáchal přívalový déšť, který málo kdo z nás pamatuje (117mm/m2 za 8 hodin), nemalé škody...
 
Rozloučení s naší Liazkou 20.9.2017
Dnes 20 září byl dokončen prodej naší CAS 25 Liaz...
 
Podle našeho právního řádu je účastníkem dopravní nehody ten, kdo je nehodou poškozen, i ten, kdo nehodu způsobil. Důležitou úlohu má i případný svědek. Při vážné dopravní nehodě je způsobeno zranění anebo hmotná škoda nad 50 000 Kč.

Co dělat bezprostředně po nehodě?


Pamatujme na to, že nejdůležitější je začít jednat.
Zajistíme bezpečí vlastní a druhých
 • Čistě z preventivních důvodů je vhodné vždy po nehodě vypnout motor. Především tak zabráníte hrozbě požáru, který je velkým rizikem. Účastníci nehody jsou navíc většinou v mírném šoku a tím, že vypnete motor a většinou podvědomě i zabezpečíte auto před rozjetím, zabráníte dalším možným škodám vzniklým v důsledku rozjetí nezabržděného auta.
 • Neprodleně musí následovat opatření vedoucí k včasnému varování ostatních řidičů přijíždějících v obou směrech k místu nehody, abychom zabránili řetězové havárii. Vyžadují-li to okolnosti, jste oprávněni i k zastavování vozidel. Zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu, umístěte výstražný trojúhelník nebo jinak improvizovaně varujte další řidiče.
 • poskytněte pomoc druhým lidem, vyveďte je na bezpečné místo – mimo vozovku.
  Vyproštění lidí z vozidla
 • U vážnějších poranění vždy platí, že se zraněným je vhodné příliš nehýbat. Vyproš?ovat zraněného z auta by proto vždy měli odborníci, kteří mají potřebné vybavení i znalosti. Při neodborném vyproš?ování vždy hrozí, že dojde ke zhoršení zranění.
 • Vyndat zraněného byste proto měli pouze v případě, že to vyžaduje situace (například mu není možné poskytnout první pomoc nutnou k zachování životních funkcí nebo hrozí požár vozidla).
 • Při vyproš?ování je možné využít pomůcky, které vytažení zraněného usnadní. K rozbití bočního okénka tak úspěšně pomůže třeba hever, na zaseklý bezpečnostní pás je zase možné použít nůž nebo nůžky.
 • Pokud vozidlo začne hořet, je důležité zachránit kromě lidí hlavně doklady. V počátcích je možné se pokusit požár uhasit příručním hasicím přístrojem (mělo by jím být vybaveno každé vozidlo, i když to není povinné vybavení) nebo třeba dekou. V případě, že se oheň šíří v motorové části, není dobré kapotu prudce otevřít. Tím by se jen umožnil větší přístup vzduchu a plameny by byly ještě vydatnější.
 • Vždy se ujistěte, že ze žádného z havarovaných vozidel neuniká palivo. Pokud zjistíte, že k úniku dochází, je lepší odpojit autobaterii a zavolat hasiče. Výbuch hrozí vždy, i když při úniku benzínu je riziko větší. Na to se ale samozřejmě nedá spoléhat a preventivní opatření je třeba udělat vždy. Při úniku paliva odejděte do bezpečné vzdálenosti od vozidel a raději vyčkejte na příjezd odborníků, kteří vše vyřeší. Při větším úniku je vhodné úplně zastavit dopravu.
  Poskytnutí první pomoci
 • Vždy se ujistěte, zda nedošlo k poranění některých účastníků nehody. Pokud ano, je třeba posoudit rozsah zranění a v případě potřeby poskytnout první pomoc a zavolat záchranku. S ošetřováním je třeba začít od těch, kteří jsou v bezvědomí nebo prudce krvácejí. Ošetřovat zraněné byste vždy měli mimo silnici
 • Volejte 112 (případně: 155 zdravotnická záchranná služba; 158 policie; 150 hasiči) a oznámmte: kdo jste, kde jste, co se stalo, zeptejte se, co dělat dál. Nezavěšujte, dokud neřekne dispečer.
 • Účastníci nesmí odjet z místa nehody do příjezdu policie. V této době je vhodné si vyměnit informace (hlavně registrační značku vozidla a kontakt na řidiče, informace o provozovateli a vlastníkovi vozidla, pojiš?ovnu, u které je sjednáno tzv. povinné ručení, a číslo povinného ručení).
 • Získejte kontakty na svědky.
 • Vozidlo zanechejte na místě. Když ho musíte přemístit, zdokumentujte původní postavení vozidel (čímkoli obkreslit obrysy). Máte-li možnost, fo?te.

  Když přijedou záchranné složky

 • Máte povinnost na vyzvání Policie ČR předložit své doklady, podrobit se dechové zkoušce na alkohol, případně lékařské prohlídce i odběru krve apod.
 • Událostí můžete být otřeseni. Vypovídat proto můžete i později.
 • Uvádíte-li informace týkající se dopravní nehody policii (či novinářům), soustřeďte se na popis události, přičemž sdělujte to, co s jistotou víte.
 • Po sepsání protokolu si jej přečtěte a zeptejte se na vše, čemu nerozumíte, požádejte o případná doplnění, zapsání svých námitek apod. Pak teprve podepisujte!

  Následný postup
 • Při zdravotních potížích zajděte k lékaři.
 • Uchovejte veškerou dokumentaci (účtenky, zdravotní zprávy, fotografie atp.).
 • Jako poškození máte právo na náhradu vzniklé škody na zdraví i majetku, tedy i na náhradu vynaložených výdajů spojených s právním zastupováním.
 • V případě, že viník z místa nehody ujel a je neznámý, mají poškození, jsou-li zraněni, nárok na náhradu některých škod na České kanceláři pojistitelů.
  Přes českou kancelář pojistitelů je třeba řešit i ty případy, kdy viník nehody neměl uzavřené povinné ručení.
 • Poškozenými jsou i pozůstalí po zemřelém při dopravní nehodě (děti, rodiče, manžel/ka, sourozenci, blízké osoby žijící ve společné domácnosti).
 • Viníci nehody si právní pomoc hradí ze svého. Některé pojiš?ovny hradí viníkovi právní pomoc z havarijního pojištění nebo i povinného ručení.
 • Doporučení viníkům i poškozeným: vyhledejte odbornou právní pomoc (pojiš?ovny nemusí podat plnou informaci o případných nárocích – včetně např. nároku na zapůjčení náhradního vozidla).
 • Jméno:
  Heslo:


  Povodně
  přes SMS  Hasičská zbrojnice
  Srbská 999, Černošice
  tel.: 251 640 150
  hasici@sdhmokropsy.cz  Kontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
  denně 8:00 – 20:00
  Počet návštěv
  od 1.11.2008:
  2590052

  Poslední aktualizace:
  20.2.2018