Omezení provozu webových stránek 14.10.2018
Před deseti lety jsme spustili webové stánky mokropeských hasičů a celou dobu je udržujeme aktuální...
 
Výcvik jednotky útoky a nouzové postupy 11.9.2018
V pondělí proběhl výcvik jednotky v dýchací technice při tvorbě útočného a obranného vedení na střechy budov...
 
Kurz obsluh mobilních úpraven vody 4.9.2018
V minulém týdnu se zúčastnili dva členové naší jednotky kurzu, na obsluhu mobilní úpravny vody...
 
Praktický výcvik jednotky 20.8.2018
Pomalu se blíží konec prázdni a tím pro nás začíná opět výcvikové období...
 
Nový dopravní automobil pro městské hasiče 20.7.2018
Od prosince roku 2008 byl ve výbavě našich hasičů devítimístný dopravní automobil Volkswagen Caravelle, vyrobený v roce 1997...
 
Výcvik jednotky s HVZ 11.7.2018
Slečna Adéla z odboru kultury se rozloučila se svou Felicií (želvou) sice nerada, ale pro nás přínosně...
 
Cvičná evakuace našich škol 15.6.2018
Každá škola má za povinnost jednou ročně vyzkoušet cvičnou evakuaci budov...
 
Návštěva hasičů v družině ZŠ 7.6.2018
Dnes jsme absolvovali již tradiční návštěvu dětí ve družině základní školy...
 
Pravidelný výcvik jednotky 4.6.2018
Každé pondělí probíhá výcvik nebo školení jednotky...
 
Dětský den na sportparku 3.6.2018
Měsíc červen děláme každoročně radost černošickým dětem...
 

Jak se chovat v průběhu povodně

PO VYHLÁŠENÍ STAVU POVODŇOVÉ POHOTOVOSTI
 • zajistěte si poslech hromadných sdělovacím prostředků
 • sledujte webové stránky městských hasičů v sekci nebezpečí
 • na obecním úřadě se informujte se, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení. V Černošicích byla dosud za evakuační místa vyhlášena základní škola ve Školní ulici a Dům s pečovatelskou službou v ulici Vrážské.
 • pokud jste ohroženi nějakým vodním tokem, připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace a odtoku z WC


  PO VYHLÁŠENÍ STAVU POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ
 • postupujte dle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • pro případ opuštění obydlí na delší dobu si připravte evakuační zavazadlo
  • evakuační zavazadlo označte jménem a adresou.
  • doporučený obsah evakuačního zavazadla:
   léky, které užíváte, osobní doklady a důležité dokumenty, peníze, cennosti, základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda - vše na dva až tři dny), toaletní a hygienické potřeby, náhradní oděv a obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, mobilní telefon, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda, a připravte se na evakuaci zvířat


  PŘI POVODNI
 • nedělejte chyby: nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy, nezmatkujte - při povodni se situace nemění tak rychle, aby bylo nutné dělat ukvapené kroky
 • sledujte, zda nezní varovný signál elektronických sirén se slovní informací o povodni. Sledujte vysílání místního rozhlasu a ostatních sdělovacích prostředků
 • zjistěte, zda se Vaše bydliště nachází v zátopové oblasti (můžete zavolat do hasičárny 251 640 150)
 • svůj automobil (příp. i jinou techniku) převezte mimo ohroženou lokalitu
 • zabezpečte ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy
 • připravte dům na nouzové opuštění - uzavřete všechny přívody energie, plynu, vody (hlavními jističi a hlavními uzávěry); dobře zavřete okna a dveře
 • opouštíte-li byt nebo dům, oznamte to záchranářům


  V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ EVAKUACE
 • jednejte dle pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů
 • upozorněte sousedy
 • okamžitě přerušte veškerou jinou činnost a zahajte přesun na místo, které nebude ohroženo povodní, či do evakuačního prostoru
  PO POVODNI
 • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost), rozvody energií, stav kanalizace a rozvodů vody
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů
 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou
 • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválí
 • v případě nouze se informujte se o místech humanitární pomoci vyžádejte si finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod nebo další potřebné prostředky
 • při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte: vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody, chemické ošetření vody ve studni, laboratorní prověření kvality vody a povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody
 • kontaktujte příslušné pojiš?ovny ohledně náhrady škod, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví).
 • pokud možno se aktivně zapojte při likvidaci následků povodní
 • odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.
 • Jméno:
  Heslo:


  Povodně
  přes SMS  Hasičská zbrojnice
  Srbská 999, Černošice
  tel.: 251 640 150
  hasici@sdhmokropsy.cz  Kontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
  denně 8:00 – 20:00
  Počet návštěv
  od 1.11.2008:
  2870075

  Poslední aktualizace:
  2.12.2018