Omezení provozu webových stránek 14.10.2018
Před deseti lety jsme spustili webové stánky mokropeských hasičů a celou dobu je udržujeme aktuální...
 
Výcvik jednotky útoky a nouzové postupy 11.9.2018
V pondělí proběhl výcvik jednotky v dýchací technice při tvorbě útočného a obranného vedení na střechy budov...
 
Kurz obsluh mobilních úpraven vody 4.9.2018
V minulém týdnu se zúčastnili dva členové naší jednotky kurzu, na obsluhu mobilní úpravny vody...
 
Praktický výcvik jednotky 20.8.2018
Pomalu se blíží konec prázdni a tím pro nás začíná opět výcvikové období...
 
Nový dopravní automobil pro městské hasiče 20.7.2018
Od prosince roku 2008 byl ve výbavě našich hasičů devítimístný dopravní automobil Volkswagen Caravelle, vyrobený v roce 1997...
 
Výcvik jednotky s HVZ 11.7.2018
Slečna Adéla z odboru kultury se rozloučila se svou Felicií (želvou) sice nerada, ale pro nás přínosně...
 
Cvičná evakuace našich škol 15.6.2018
Každá škola má za povinnost jednou ročně vyzkoušet cvičnou evakuaci budov...
 
Návštěva hasičů v družině ZŠ 7.6.2018
Dnes jsme absolvovali již tradiční návštěvu dětí ve družině základní školy...
 
Pravidelný výcvik jednotky 4.6.2018
Každé pondělí probíhá výcvik nebo školení jednotky...
 
Dětský den na sportparku 3.6.2018
Měsíc červen děláme každoročně radost černošickým dětem...
 

Historie

Motto:
Kde jiní selhali, Ty nemáš právo selhat,
ni práva vzdáti se, kde jiný snad se vzdal


Sbor dobrovolných hasičů Dolní Mokropsy byl založen na ustavující valné hromadě dne 19.dubna 1903. Měl šest členů zakládajících, devatenáct činných a třicet pět přispívajících. První cvičení v uniformách se konalo 12. července a již 28. července se sbor zúčastnil své první akce a to likvidace požáru ve Vonoklasech, v počtu deseti členů, tenkrát ještě bez vlastní stříkačky. Zápis o tomto požáru je možno vidět níže. Dne 8.května 1904 byla vysvěcena ruční čtyřkolová stříkačka a téhož roku bylo rovněž za 800,- K postaveno hasičské skladiště, dnešní kaplička u pomníku padlých, které sloužilo svému účelu celých 46 let. Svoji motorovou dvoukolovou stříkačku získal sbor až v roce 1933 a první hasičský automobil Praga -Grand o dva roky později, v roce 1935 . Po celou tuto dobu se sbor soustředil na pomoc bližním při požárech, povodních a při samaritánské činnosti. Takto pracoval i v nelehkém období první a druhé světové války.
V roce 1945, po skončení druhé světové války, sbor získal z válečné kořisti speciální hasičské vozidlo Opel -Blitz a v témže roce se začínají svépomocně budovat garáže a společenská místnost v objektu tehdejšího státního statku. 7. května 1950 jsou tyto prostory otevřeny a sbor tak po 46 letech opustil svoji první, již prostorově nevyhovující zbrojnici. V nové pak mělo své místo i sanitní vozidlo, zakoupené ze sbírky místních občanů. Jeho provoz plně zabezpečoval hasičský sbor a pomáhal tedy spoluobčanům i v samaritánské službě. Umístění sboru v prostorech státního statku, později n.p. Fruta, se však neukázalo jako ideální, sbor zde byl pouze v nájmu, a tak v dobových zápisech můžeme po celá padesátá léta sledovat neustálé spory. Jako perličku citujme zápis ze schůze, kde jako jeden z důvodu její nízké úrovně je rovněž uveden fakt, že "výbor seděl na židlích podél zdi beze stolu, nebo? místnost byla z větší části zaplněna bednami jahod". Z těchto důvodů byla v roce 1964 zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice, která byla díky prozíravosti tehdejšího výboru postavena velmi moderně, za zmínku stojí kupř. garážová stání, která postačují i pro vozidla dnešních rozměrů. V této době se rovněž rozšiřuje vozový park o dvě vozidla Tatra 805, koncem sedmdesátých let byl Opel - Blitz nahrazen cisternovým vozem Praga V3S a ten krátce nato vozem Škoda 706 RTHP. Počátkem osmdesátých let byly T 805 nahrazeny speciálním hasičským vozidlem IFA AS 16 .
Historie sboru dobrovolných hasičů v Mokropsech je bohatá a nelze proto uvést vše. Na této stránce jsou zmíněny jen události, které daly správný směr v jeho činnosti. 0 současném životě sboru si může každý udělat svůj vlastní názor, nebo? stávající činnost je velmi bohatá, tak jako aktivity předcházejících generací mokropeských hasičů.

STAROSTOVÉ SBORU VELITELÉ SBORU
1903-1906 Karel Dlouhý 1903-1908 Václav Roztočil
1906-1908 Tomáš Kutil st. 1908-1912 Josef Holub
1908-1914 František Kocourek 1912-1925 Julius Kocourek
1914-1920 Václav Havelka 1925-1926 Antonín Vrba
1920-1921 Antonín Sklenáø 1926-1926 Julius Kocourek
1921-1925 Bohumil Holub 1927-1928 Jaroslav Žežulka
1925-1930 Václav Lajn 1928-1932 František Manda
1930-1931 František Vošahlík 1932-1933 Antonín Holub
1931-1933 Karel Vorel 1933-1936 František Manda
1933-1943 Václav Mysliveček 1936-1945 Antonín Holub
1945-1946 ing. Ladislav Trčka 1945-1947 František Manda
1946-1949 František Manda 1947-1952 Karel Bárta
1949-1950 ing. Ladislav Trčka 1952-1954 Josef Trieb
1950-1951 Karel Holub 1955-1972 Jiří Vrzal
1952-1954 Jan Pelc 1972-1978 Jaroslav Blažek
1954-1967 František Vlášek 1978-1980 Jiří Vrzal
1968-1998 Jaroslav Rybka 1981-2006 Jaroslav Blažek
1998- Jan Prskavec 2006- Tomáš Havlík

HistorieHistorieHistorieHistorie
HistorieHistorieHistorieHistorie
HistorieHistorieHistorieHistorie
Fotografie z historie SDH Mokropsy


Výbor sboru SDH Mokropsy

Starosta sboru Jan Prskavec
Náměstek starosty Jan Mudr
Velitel zásahové jednotky Tomáš Havlík
Strojník Ivan Jerling
Preventista Stanislav Mudr
Hospodář Ing. Petr Lágner
Jednatel Ing. Petr Lágner
Organizační referent Šárka Jerlingová
Vedoucí mládeže Jana Pechová
Kronikář Jan Mudr
Člen výboru Jiří Jíra
Člen výboru Vladislav Vodrážka
Předseda KRR Eva Mudrová

Jméno:
Heslo:


Povodně
přes SMSHasičská zbrojnice
Srbská 999, Černošice
tel.: 251 640 150
hasici@sdhmokropsy.czKontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
denně 8:00 – 20:00
Počet návštěv
od 1.11.2008:
2870048

Poslední aktualizace:
2.12.2018