Výcvik jednotky motorové pily 30.3.2018
V polovině března absolvovala naše jednotka předepsaný výcvik držitelů oprávnění obsluh motorových pil...
 
Výcvik jednotky na zamrzlé řece 7.3.2018
S ohledem na aktuální počasí, byla do výcvikového plánu jednotky zařazena záchrana osob propadlých ledem...
 
Led na řece Berounce 5.3.2018
Pokaždé když zamrzne naše řeka, musíme počítat s komplikacemi, které tento jev provází...
 
Testování nové technologie praní 30.1.2018
Zásahové obleky nás poměrně dobře chrání před sálavým teplem, stříkající vodou, zimou a mechanickým poškozením...
 
Uplynulý rok očima mokropeských hasičů 3.1.2018
Loňský rok byl pro nás výjimečný a zároveň extrémní...
 
Výcvik jednotky v reálných podmínkách 30.11.2017
Na konec výcvikového roku je povinností každé jednotky teoretické opakování probraných témat školení za celý rok se závěrečnou zkouškou...
 
Nový web 30.11.2017
Naše stránky fungují již téměř 10 let bez zásadnější změny...
 
Dokončení opravy hadicového přívěsu 4.11.2017
Jednotka dokončila opravu hadicového přívěsu, na kterém se podepsal zub času...
 
Havarijní oprava dvora dokončena 31.10.2017
Před měsícem jsme požádali radu města o schválení havarijní opravy dvora naší hasičárny...
 
Závěr výcvikového roku 23.10.2017
Pomalu se blíží konec letošního roku a s tím spojené ukončení výcvikového roku...
 

Budova stanice

 • Naší hasičskou stanici najdete v ulici Srbská městská část Mokropsy. Byla postavena členy sboru v letech 1961 - 1965 a od té doby sloužila naší jednotce bez větších změn až do roku 2012. V tomto roce byla vyměněna původní okna a hasiči svépomocí zrekonstruovali sociální zázemí stanice. Rok 2013 byl pro objekt naší stanice přelomový, protože proběhla celková rekonstrukce a přístavba patra nad obytnou částí, financovaná městským úřadem.
 • Na stanici jsou tři krytá garážová stání pro těžkou techniku a jedno pro člun a Toyotu. V prostoru garáží je umístěna zásahová šatna a dílna.
 • Obytná část stanice se skládá ze zasedací místnosti, kanceláře služeb, místnosti pro krizové řízení, ložnice pro mužstvo, klubovny pro mladé hasiče, bytu správce stanice a sociálního zázemí v suterénu. Velká zasedací místnost slouží pro školení jednotky a zároveň je využívána i městem, například jako jednací prostor pro nejrůznější zasedání, povodňové centrum apod.

 • Současná hasičárna plně odpovídá našim potřebám. V novém objektu mají hasiči možnost se najíst v jídelně, pracovat na administrativě, odpočívat v ložnici na palandách, nebo se vysprchovat. Dalo by se říct, že tyto celkem základní potřeby jsou snad normální, ale ještě předloni se odehrávaly v garáži nebo na dvoře. • V areálu hasičské stanice je umístěn kontejner pro uložení kovového odpadu zdarma. Kontejner je volně přístupný denně od 8 – 20 hod. V případě problematické dopravy při větších rozměrech nebo váze kovového odpadu nás můžete kontaktovat na telefonu 251 640 150. Svoz kovového odpadu vozidlem Praga V3S provádíme pouze každé poslední pondělí v měsíci od 17:00 do 19:00 hod.

  Stanice Mokropsy  Poloha stanice

 • Hasičská stanice se nachází v nejníže položené části města, několik desítek metrů od břehu řeky Berounky.
 • Nespornou výhodou této polohy je to, že pro většinu členu zásahové jednotky je stanice velice snadno a rychle dosažitelná. Při vyhlášení poplachu minimálně jedna osádka se zásahovým vozidlem vyjíždí do 5-7 minut od spuštění sirény.
 • Další výhodou je blízkost řeky jako případného záložního zdroje vody v nejkrizovějších případech (voda přímo z přírodních zdrojů se většinou nepoužívá kvůli množství nečistot a kamenů, které se načerpají zároveň s vodou).
 • Nevýhodou umístění stanice jsou její přístupové trasy. Vzhledem k poloze u řeky můžeme vyjíždět pouze dvěma směry:
   Jeden směr znamená táhlý kopec s výrazným převýšením ulicí Slunečnou, který je pro prvotní rychlost zásahových vozidel opravdu těžký soupeř.

   Druhý směr výjezdu je sice bez převýšení, bohužel však pouze přes železniční přejezdy na velmi frekventované trati Praha - Beroun. Současné nastavení závor v ulici Dr.Janského nás může pozdržet i o 4 minuty.


 • Dalším potencionálním problémem polohy stanice je i to, že se sama nachází na hranici zátopového pásma. Při povodních v minulých letech nám naštěstí voda končila těsně u příjezdové cesty a voda zatopila pouze sklepní prostor.

  Vyhlašování poplachu

  Vyhlašování poplachu a svolávání členů výjezdové jednotky zajišťujeme třemi nezávislými systémy.

  Nejstarší a nejspolehlivější způsob, který používáme, je vyhlášení poplachu sirénou.
 • požární poplach je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty a slouží ke svolávání zásahové jednotky.
 • v České republice je zaveden jeden varovný signál s názvem "Všeobecná výstraha" - kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin, který může být vysílán třikrát po sobě v cca. tříminutových intervalech, tento signál se používá při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.
 • pro ověření provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) se používá nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Provádí se zpravidla první středu v měsící ve 12 hodin.

  Druhým systémem je lokální síť pagerů, která svolá i členy sboru, kteří sirénu slyšet nemohou.

  Třetím, nejmodernějším ale závislým na mobilním operátorovi, je modul PELIG.
 • všem členům rozešle SMS zprávu se stručnou informací o výjezdu.
 • systém automaticky spustí sirénu v hasičské stanici a spustí technologické akce.
 • nevýhodou této technologie je přímá závislost na mobilním operátorovi, který hasičům nepřidělil prioritu pořadí, takže nám může poplachová zpráva přijít třeba i s hodinovým zpožděním.

  Všechny tři systémy se dají spouštět přímo na hasičské stanici, mobilním telefonem, nebo vzdálenou správou.

  Posledním, na nás nezávislým, způsobem je vyhlášení poplachu z operačního střediska HZS SCK na Kladně, a to přímo z výjezdového programu.  Pelig • Jméno:
  Heslo:


  Povodně
  přes SMS  Hasičská zbrojnice
  Srbská 999, Černošice
  tel.: 251 640 150
  hasici@sdhmokropsy.cz  Kontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
  denně 8:00 – 20:00
  Počet návštěv
  od 1.11.2008:
  2643828

  Poslední aktualizace:
  23.4.2018