Testování nové technologie praní 30.1.2018
Zásahové obleky nás poměrně dobře chrání před sálavým teplem, stříkající vodou, zimou a mechanickým poškozením...
 
Uplynulý rok očima mokropeských hasičů 3.1.2018
Loňský rok byl pro nás výjimečný a zároveň extrémní...
 
Výcvik jednotky v reálných podmínkách 30.11.2017
Na konec výcvikového roku je povinností každé jednotky teoretické opakování probraných témat školení za celý rok se závěrečnou zkouškou...
 
Nový web 30.11.2017
Naše stránky fungují již téměř 10 let bez zásadnější změny...
 
Dokončení opravy hadicového přívěsu 4.11.2017
Jednotka dokončila opravu hadicového přívěsu, na kterém se podepsal zub času...
 
Havarijní oprava dvora dokončena 31.10.2017
Před měsícem jsme požádali radu města o schválení havarijní opravy dvora naší hasičárny...
 
Závěr výcvikového roku 23.10.2017
Pomalu se blíží konec letošního roku a s tím spojené ukončení výcvikového roku...
 
Havarijní stav povrchu dvora hasičárny 5.10.2017
Dvůr mokropeské hasičárny byl před více než 35 lety upraven a vyasfaltován zbytky živice z oprav městských silnic...
 
BoxWall pro naše město 4.10.2017
Na konci června letošního roku napáchal přívalový déšť, který málo kdo z nás pamatuje (117mm/m2 za 8 hodin), nemalé škody...
 
Rozloučení s naší Liazkou 20.9.2017
Dnes 20 září byl dokončen prodej naší CAS 25 Liaz...
 


Datum a čas     27.6.1997 23:55
Událost     Požár chaty, Černošice, osada Pod Hladkou skálou
Doba zásahu     1h 58m
Počet členů u zásahu     15
Popis:
PODĚKOVÁNÍ (Převzato z Černošického zpravodaje č.9/1997) Vážená redakce, rád bych Vaší cestou poděkoval členům Hasičského sboru z Dolních Mokropes za jejich činnost, kterou významným způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti občanů. Mám na mysli nejen jejich účast při záchranných akcích při povodni na Moravě v Troubkách, ale i co jsem osobně zažil. V červenci tohoto roku došlo k požáru v Osadě pod Hladkou skálou v Dolních Mokropsích. Shodou okolností jsem byl uprostřed noci ohlásit požár v ohlašovně požáru. Obdivoval jsem rychlost a klid všech zúčastněných, počínaje paní Šárkou Jerlingovou, která, ač vyrušena ze spánku, okamžitě spustila sirénu svolávající hasiče, a připravovala vše potřebné k urychlení výjezdu. Hasiči do zbrojnice dobíhali v neuvěřitelně krátkém čase a rychle, ale beze zmatku a organizovaně, pod vedením pana Blažka vyjeli k požáru uprostřed chatové osady .O tom, že případné rozšíření požáru na okolní chaty by mohlo mít nesmírné následky , se není třeba zmiňovat. Kvalifikovaným zásahem, při němž plně prokázali svou profesionalitu a jenž byl uznale kvitován všemi osadníky, se podařilo tomuto nebezpečí předejít. Chtěl bych proto ještě jednou velice poděkovat za sebe i za všechny osadníky členům Hasičského sboru z Dolních Mokropes a popřát jim mnoho zdaru v jejich nebezpečné, namáhavé,ale nesmírně potřebné a užitečné práci. S díky a s pozdravem Doc. Ing. Zdeněk Kuliš, CSc. Osada pod Hladkou skalou 0522, Čemošice II -Dolní Mokropsy Náš sbor děkuje za tato slova uznání a zde podává vlastní popis události: Dne 27.6.1997 ve 23:55 byl v hasičské zbrojnici Mokropsy občanem ohlášen požár chaty v osadě Pod Hladkou skálou. Následně byl ve 23:56 vyhlášen sirénou poplach pro zásahovou jednotku. V 00:00 je operačnímu středisku HZS Praha - západ hlášen výjezd vozu Š 706- CAS 25 -1 s družstvem 1+6, následně pak v 00:03 výjezd druhého vozu Š 706 - CAS 25 -2 s družstvem 1+4, v 00:15 výjezd A30 - DA -12 1+1. Po příjezdu prvního družstva na místo bylo zjištěno, že požár je v plném rozsahu, hoří přízemní dřevěná chata, umístěná v husté zástavbě, a hrozí akutní nebezpečí rozšíření požáru. Vzhledem k nejasné přístupové cestě (v noci) byla násilím otevřena vrata sousedního pozemku, přes který bylo vybudováno dopravní vedení "B", ukončené rozdělovačem. Odtud byly vytvořeny dva útočné proudy, jeden vedený přímo, a druhý ze střechy sousedního objektu, v počátku použitý též pro jeho ochranu. Zároveň byly z předsíně vyneseny tři propanbutanové lahve, objevené při průzkumu. V té době na místo dorazila CAS 25 - 2, jehož družstvo provedlo propojení na CAS 25 - 1, vytvořilo pomocí plovoucího čerpadla čerpací stanoviště na sousedící řece Berounce a poté střídalo příslušníky prvního družstva. Po lokalizaci bylo prováděno částečné rozebírání objektu a dohašování drobných ohnisek. V tu dobu na místo dorazila L 101 - CAS 25 z HZS okresu Praha - západ v Řevnicích, jejíž příjezd zdržela neprůjezdnost silnice Dobřichovice - Černošice, způsobená dopravní nehodou. Pro zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů byla na přilehlém sloupu ještě zdemontováno přípojné vedení elektrického proudu. Požár byl zcela lokalizován v 01:15, jednotka se vrátila na základnu a po doplnění vody a výměně použitého materiálu ukončila zásah v 01:53. Pro zajímavost ještě uvádíme, že tento zásah byl prvním z pěti, ke kterým jsme vyjížděli v pouhých dvou dnech ...

Jméno:
Heslo:


Povodně
přes SMSHasičská zbrojnice
Srbská 999, Černošice
tel.: 251 640 150
hasici@sdhmokropsy.czKontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
denně 8:00 – 20:00
Počet návštěv
od 1.11.2008:
2593024

Poslední aktualizace:
20.2.2018