Výcvik jednotky motorové pily 30.3.2018
V polovině března absolvovala naše jednotka předepsaný výcvik držitelů oprávnění obsluh motorových pil...
 
Výcvik jednotky na zamrzlé řece 7.3.2018
S ohledem na aktuální počasí, byla do výcvikového plánu jednotky zařazena záchrana osob propadlých ledem...
 
Led na řece Berounce 5.3.2018
Pokaždé když zamrzne naše řeka, musíme počítat s komplikacemi, které tento jev provází...
 
Testování nové technologie praní 30.1.2018
Zásahové obleky nás poměrně dobře chrání před sálavým teplem, stříkající vodou, zimou a mechanickým poškozením...
 
Uplynulý rok očima mokropeských hasičů 3.1.2018
Loňský rok byl pro nás výjimečný a zároveň extrémní...
 
Výcvik jednotky v reálných podmínkách 30.11.2017
Na konec výcvikového roku je povinností každé jednotky teoretické opakování probraných témat školení za celý rok se závěrečnou zkouškou...
 
Nový web 30.11.2017
Naše stránky fungují již téměř 10 let bez zásadnější změny...
 
Dokončení opravy hadicového přívěsu 4.11.2017
Jednotka dokončila opravu hadicového přívěsu, na kterém se podepsal zub času...
 
Havarijní oprava dvora dokončena 31.10.2017
Před měsícem jsme požádali radu města o schválení havarijní opravy dvora naší hasičárny...
 
Závěr výcvikového roku 23.10.2017
Pomalu se blíží konec letošního roku a s tím spojené ukončení výcvikového roku...
 

Aktuality

Bouře a silný nárazový vítr potrápil Černošice 13.7.2017
Na začátek letošních prázdnin budeme dlouho vzpomínat. Ještě ani nestačili uschnou hadice od přívalových dešťů, které trápili Černošice 29 června a pro změnu potrápila naše město bouře s velmi silným větrem. V neděli 9 července vyjížděla naše jednotka po 15 hodině do ulici Dr.Janského, kde spadla přes železniční trať vzrostlá borovice a zavěsila se do trakčního vedení. Byla zastavena železniční doprava a následně jsme se už nezastavili pro změnu my. Na území města spadlo několik desítek stromů na komunikace, nemovitosti, auta, nebo do zahrad. Ke vší materiální smůle musíme podotknout, že nedošlo k újmám na zdraví a to je malý zázrak. Rozsah události byl velký a proto do Černošic poslalo operační středisko profesionální jednotky ze Řevnic, Kladna a dobrovolné jednotky Třebotova, Chotče a Dobřichovic. Hasiči řešili události dle pořadí důležitosti. Zprůjezdnění komunikací a železnice, ohrožené nemovitosti, přetrhané el.vedení a další ohrožující stavy. Od neděle každý den vyjíždíme a stále ještě řešíme následky, které ve městě vítr a déšť zanechal. Od 29.června vyjela naše jednotka ke 112 zásahům což je srovnatelné s průměrným počtem zásahů za rok. Doufejme, že počasí se umoudří a my si užijeme prázdnin jinak než v zásahovém obleku.

Bouře 9.7.17
Likvidace následků bouře 10.7.17
Likvidace následků bouře 11.7.17
Likvidace následků bouře 12.7.17
 
Přívalový déšť v Černošicích 3.7.2017
V noci na 29 června začalo intenzivně pršet nad naším městem a okolím. Srážkový úhrn byl přibližně 105mm/m2 . Naše jednotka vyjela poprvé okolo sedmé hodiny ráno a zastavila se až druhý den na večer. Řešili jsme zacpané kanály a vpusti, přetékající splaškovou kanalizaci, sesuv půdy na trať, velké laguny na komunikacích a zahradách, čerpání sklepů a RD, spadlé opěrné zdi, poškozené stromy a mnoho dalších událostí. Za nejvážnější dvě můžeme určit zaplavení základové spáry budovy B základní školy v Mokropsech a její následnou evakuaci (k velké radosti žáků), nebo vyhlášení III SPA na potoce Švarcava a jeho rozliv do nemovitostí a na zahrady. Ve městě zasedala povodňová komise a zasahovalo celkem 16 dobrovolných jednotek a dvě profesionální. Výsledek jednoho deště je 81 zásahů naší jednotky za 56 hodin, uzavřené komunikace, omezený provoz na železnici, mnoho následných škod, mnoho vytopených nemovitostí a připravovaný soubor opatření, který snad bude minimalizovat škody pro příští podobné průtrže.

Přívalový déšť 29.6.2017

Likvidace následků přívalového deště 30.6.2017

 
Hasiči vyrazili do školy a školek za dětmi 23.6.2017
Tradičně na závěr školního roku provádíme preventivně výchovnou činnost pro naše nejmenší. V letošním roce jsme navštívili základní školu Mokropsy, mateřskou školku v Topolské, mateřskou školku Na Vápenici a počasí akci velmi přálo. Hasiči dětem vysvětlili jak se zachovat v krizových situacích, zopakovali národní tísňová čísla. Děti si vyzkoušeli naší výstroj, výzbroj a důkladně prozkoumali techniku. Výsledkem byl pro nás pocit dobře provedené práce a odměnou dětská radost. V příštím týdnu ještě navštívíme mateřskou školku v Karlické a budeme mít splněno, alespoň prozatím.

Školka v Topolské
Školka Barevný ostrov
Škola Mokropsy
 
Výcvik jednotky 20.6.2017
Nová auta jsou zařazena na výjezd a tím se jednotka vrací do tradičního režimu. V pondělí proběhl delší a intenzivnější výcvik, abychom dohonili čas, který jsme věnovali přípravám oslav. Obsluhovatelé motorových pil absolvovali pravidelné roční školení zakončené testem, jednotka se učila uložení věcných prostředků na nových vozech a na večer simulace dopravní nehody od A do Z. Dostali jsme k likvidaci dva osobní vozy, ty upravil bagr do potřebného tvaru. Do vozů jsme naaranžovali „dobrovolníky“ figuranty a cvičili vyprošťování z havarovaných vozidel, stabilizaci a první pomoc. Každé auto, které dostaneme využijeme k výcviku a mechanismus je jednoduchý. Auto přijede, nebo ho přitáhneme a potřebujeme velký technický průkaz. Vozidlo rozstříháme a přes odbornou firmu necháme ekologicky zlikvidovat. Na závěr předáme majiteli doklad o likvidaci a vrátíme velký technický průkaz, aby bylo možné vozidlo odhlásit. Od likvidační firmy obdrží majitel nějaký finanční obnos, který jde mimo nás přímo na jeho účet.

Výcvik jednotky
 
Prodej vozidla CAS 25 Liaz K101 19.6.2017
Město Černošice nabízí na prodej cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25K – L101. Technické informace: rok výroby 1986, najeto 29865 km, STK do 09.6.2018, vodní nádrž vyměněna v roce 2005, vodní čerpadlo po generální opravě v roce 2013. GO motoru a přední nápravy v roce 2012. Vozidlo je dále vybaveno pneumatickým osvětlovacím stožárem o výkonu 25000 lm/24V a alternátorem o výkonu 90A. Podrobnější informace o technickém stavu a případný termín prohlídky vozidla sdělí na vyžádání velitel jednotky p.Havlík.
Prodej bude proveden formou výběrového řízení, kde vyhrává nejvyšší nabídka. Minimální nabízená cena je 413 000,– Kč. Nabídky doručte na podatelnu městského úřadu Černošice Riegrova 1209, 25228 Černošice v zalepené obálce nadepsané „Soutěž - prodej CAS 25 Liaz“ do 21.7.2017 10:00 hodin.
Kontakt: Tomáš Havlík Mobile: +420 725026627 E-mail: havlik@sdhmokropsy.cz www.sdhmokropsy.cz


Prodej vozidla CAS 25 Liaz K101/ 
Požehnání novým cisternám a den otevřených dveří 18.6.2017
V sobotu 17 června se uskutečnil den otevřených dveří u mokropeských hasičů, kde po celé dopoledne probíhal doprovodný program pro děti i dospělé. Na dvoře hasičské zbrojnice bylo si možné prohlédnout obě nové Scanie (Lenku i Monču) s výkladem od hasičů, nebo vyzkoušet pocity uvnitř nabouraného osobního vozidla. V garáži bylo promítáno video a fotografie techniky současné i dříve používané. V hasičárně si návštěvníci vyzkoušeli první pomoc a resuscitaci na figuríně – Andule. Klubovně dětí byla dějištěm soutěže nejmenších návštěvníků v kreslení obrázků s hasičskou tématikou. Autoři tří nejlepších obrázků vyhráli projížďku v CAS 20 Scanii alias Lence. Zájem o den otevřených dveří byl větší než jsme očekávali a proto hodnotíme akci jako velmi vydařenou. Zlatým hřebem soboty bylo požehnání oběma cisternám místním farářem panem Mgr.Zdeňkem Skalickým, které se konalo na Masopustním náměstí. Ke slavnostnímu aktu nastoupila k cisternám celá mokropeská jednotka a pozvaní hosté ppor.Ing.Jakub Jakupaj HZS Středočeského kraje, npor.Bc.Oldřich Kinduch, npor.Bc.Milan Černý a ppor.Pavel Pečený HZS hl.m.Prahy . Před samotným požehnáním k návštěvníkům a hasičům promluvil pan místostarosta Ing.Petr Wolf, brig.gen.Ing.Roman Hlinovský ředitel HZS hl.m. Prahy a pan Ing.Radomír Jahelka ředitel f.Kobit THZ. Úplně na závěr požehnal pan farář cisternám i hasičům, popřál mnoho úspěšných zásahů a štěstí do služby a ujistil nás, že vyšší moc nad námi bdí. I největší ateisté pochopili, že mezi námi v tu chvíli stojí i náš patron sv.Florián.

Požehnání novým cisternám a den otevřených dveří
 
Cas 20 Scania 4x4 dorazila do Mokropes 5.6.2017
Na konci minulého týdne jsme převzali v továrně Kobit THZ druhou Scanii pro naší jednotku. První byla velkoobjemová CAS 30 a dostala jméno Monča, ta druhá je CAS 20 pro družstvo v redukované výbavě a dostala jméno Lenka. Zatím co Monča už vyjíždí k případům, Lenku čeká administrativa, ujetí potřebných kilometrů, aby se strojníci seznámili s novým vozem a výcvik pro celou jednotku. Teprve potom může jít do výjezdu. Popisovat ji můžeme do nekonečna, ale vidět je spolu a pořádně si je osahat je něco jiného. Proto si Vás dovolujeme pozvat 17.6.2017 od 9 hodin na den otevřených dveří do mokropeské hasičárny, kde budou obě cisterny předvedeny. Odpoledne od 14 hodin proběhne na Masopustním náměstí slavnostní přijetí Lenky do služby a současně bude oběma cisternám požehnáno místním farářem.

CAS20 a CAS30 Scanie Na Masopustním náměstí


 
Dětský den a pochod Karla IV 4.6.2017
V sobotu se mokropeští hasiči zúčastnili již tradičního dětského dne jehož součástí je i průchod průvodu Karla IV. Akce se konala na sportparku Berounka a my jsme plnili tři úlohy. Ta první byla asistence při této akci. Naším druhým úkolem bylo zřídit bod, na kterém jsme ověřovali znalosti dětí za sladkou odměnu a posledním úkolem bylo ochlazovat všechny účastníky dětského dne.


Dětský den a pochod Karla IV
 
Naše Toyota opět na laně 9.5.2017
v roce 2008 předal naší jednotce pan Moravec za jednu korunu Toyotu Land Cruiser HJ 80. Vozidlo jsme za vlastní prostředky upravili a dodavatelská firma ho nastříkala do barvy RAL 3024. Toyota nahradila rozpadající se Mondeo a od té doby je významným pomocníkem při řešení událostí, u kterých naše jednotka zasahuje. Při povodni v roce 2013 tvořila hlavní pilíř našich činností. Průzkum, záchrana osob a jejich majetků, zásobování zasahujících a mnoho dalších úkolů, které bychom bez vozu této kategorie jen těžko zvládali. Zub času na voze zapracoval a v krátké době jela opět na laně do servisu. Oprava elektroinstalace a podvozku bude provedena dodavatelsky. Až se Toyota po servisu vrátí, čeká jí velká plánovaná oprava podvozku a karoserie, kterou budeme provádět svépomocí. Odstrojení, vyvaření podběhů a prorezlých míst, oprava prahů, oprava blatníků a následný antikorozní nátěr celého podvozku. Věříme, že vynaložené úsilí se vyplatí a vozidlo vyrobené v roce 1996 bude dál spolehlivě sloužit nám i našemu městu.

Toyota "jede" do servisu
 
Helpík 2017 6.5.2017
Každoročně se naše jednotka zúčastňuje mnoha akcí pro děti. Dětské dny, exkurze školy i školek na naší stanici, závody a jiné. Tato činnost je sice velmi časově náročná, ale co by jsme pro rozzářené oči dětí neudělali. Helpík neboli soutěž dětí základních škol v první pomoci mezi tyto akce patří již mnoho let. Smysl této akce je velmi hluboký a proto je naše podpora samozřejmostí. Naši hasiči se snaží zabavit děti, kteří buď čekají na start, nebo už závod dokončili a čekají na konec akce a vyhlášení vítězů.

Helpík 2017
 
<< <   1 2 3 4 5 ...   > >>


Jméno:
Heslo:


Povodně
přes SMSHasičská zbrojnice
Srbská 999, Černošice
tel.: 251 640 150
hasici@sdhmokropsy.czKontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
denně 8:00 – 20:00
Počet návštěv
od 1.11.2008:
2643588

Poslední aktualizace:
21.4.2018