Návštěva hasičů v družině ZŠ 7.6.2018
Dnes jsme absolvovali již tradiční návštěvu dětí ve družině základní školy...
 
Pravidelný výcvik jednotky 4.6.2018
Každé pondělí probíhá výcvik nebo školení jednotky...
 
Dětský den na sportparku 3.6.2018
Měsíc červen děláme každoročně radost černošickým dětem...
 
Zvýšení hladiny řeky Berounky 25.5.2018
Na základě večerních přívalových dešťů v Brdech a na Plzeňsku se množí telefonáty o stavu hladiny řeky...
 
Helpík 2018 4.5.2018
Každoročně se naše jednotka zúčastňuje mnoha akcí pro děti...
 
Výcvik nositelů dýchací techniky 29.4.2018
V sobotu 28 dubna 2018 se 10 našich hasičů účastnilo pravidelného školení pro nositele dýchací techniky pod vedením HZS Řevnice...
 
Oslavy 115 let založení SDH Mokropsy 28.4.2018
Dne 12 května 2018 od 10:00 hodin pořádáme oslavu 115 let založení SDH Mokropsy...
 
Výcvik jednotky motorové pily 30.3.2018
V polovině března absolvovala naše jednotka předepsaný výcvik držitelů oprávnění obsluh motorových pil...
 
Výcvik jednotky na zamrzlé řece 7.3.2018
S ohledem na aktuální počasí, byla do výcvikového plánu jednotky zařazena záchrana osob propadlých ledem...
 
Led na řece Berounce 5.3.2018
Pokaždé když zamrzne naše řeka, musíme počítat s komplikacemi, které tento jev provází...
 

Aktuality

Pondělní výcvik mokropeských hasičů 14.9.2017
Toto pondělí byly do výcvikového plánu zařazeny hned dvě témata, které jsme potřebovali procvičit. Prvním byla stabilizace vozidel po DN pomocí klínů Zumro, se kterými je práce velmi jednoduchá a rychlá. Na složitější stabilizaci používáme systém desek a klínů Stablox Munchen. Je to takové lego pro odrostlejší jedince, kteří rádi staví. Druhým tématem bylo bojové rozvinutí útočného proudu C do prvního nadzemního podlaží v DT. Použití přetlakové ventilace a záchrana hasiče. Současně jsme vyzkoušeli nové příslušenství našich dýchacích přístrojů, kterým je tzv. mrtvý muž. Tato bezpečnostní pojistka je součástí DT, která opticky i akusticky signalizuje polohu hasiče v případě, že se déle jak jednu minutu nepohybuje. Tísňový poplach se dá vyvolat i manuálně stisknutím tlačítka. Nacvičeno máme, teď už zbývá jen doufat, že jeho služby nebudeme naostro potřebovat.


Výcvik útoků a stabilizace
 
Uzavírka vrážského kopce 4.9.2017
Stále diskutované téma je uzavření silnice 115/II, které samozřejmě trápí i složky IZS. Několik etap uzavírek s komplikovaným průjezdem, nebo objízdnou trasou řešíme již řadu měsíců. První etapa je plánována od 4.9. do 29.9.2017. Směrem na Dobřichovice bude od ulice V Habřinách kyvadlový provoz pro vozidla do 3,5t. Nákladní doprava má určenou objízdnou trasu přes Třebotov a Mořinu. Tato uzavírka způsobí komplikace v dopravní obslužnosti Černošic, které se nevyhnou ani složkám IZS. Hasiči mají určené dojezdové trasy a jsou přijata opatření, která budou minimalizovat případné zdržení. Naše jednotka má připravený rozpis služeb tak, aby ve městě byl vyšší počet dostupných hasičů připravených k výjezdu. Doufejme, že stavební práce proběhnou v termínech a oprava 115/II se obejde bez větších potíží.
 
Vyprošťování z havarovaných vozidel 30.8.2017
Výcvik ve vyprošťování z havarovaných vozidel probíhá celoročně prakticky i teoreticky. Na praktickou část výcviku je potřeba sehnat vozidla, které jejich majitelé chtějí ekologicky zlikvidovat. Většinou to probíhá tak, že přijedou se svým miláčkem na dvůr hasičárny a předají nám potřebné doklady . Jednotka vozidlo drobně poškodí v rámci výcviku a zajistí jeho odvoz na ekologickou likvidaci. Majiteli předáme dokumentaci potřebnou k odhlášení vozu na příslušném odboru dopravy. Poslední prázdninové pondělí se nám sešli hned dva vozy a tak jsme mohli cvičit stabilizaci, vyprošťování a první pomoc. Dárcům samozřejmě děkujeme.

Výcvik jednotky s HVZ
 
Dokončení opravy hadicového přívěsu 24.8.2017
Hadicový přívěs je ve výbavě naší jednotky více jak 26 let a vyroben byl v NDR. Výbava je vcelku jednoduchá, 600 metrů hadic B a armatury potřebné k tvoření dopravního vedení. U hasičů není moc oblíben, už při jeho použití vědí, že je čeká obtížné skládání 30 rozvinutých hadic zpět do přívěsu. Jenže pro jednotku je velmi potřebný, protože při čerpání máme k dispozici velké množství hadic v jednom přívěsu. Nic nemládne a zub času zapracoval i na této technice. V loňském roce byl podvozek opraven a přizpůsoben současné technice. Díky nové oji může být tažen za osobním vozem stejně tak jako za nákladním. Přestavba oje trvá pár minut, podvozek je bržděný a odpovídá současné legislativě. Na letošní rok jsme naplánovali opravu karoserie – vyvaření, vyklepání, repasi vnitřní výbavy a to vše svépomocí už bylo dokončeno. Zítra ho odvezeme k nastříkání a polepu. Tím bude dokončena další etapa obnovy techniky u jednotky.

Hadicový přívěs před lakem
 
Praktický výcvik mokropeských hasičů 22.8.2017
Školení a výcvik jednotky probíhá každé pondělí dle plánu školení. Na toto pondělí byl plánován praktický výcvik s hadicemi. Rozvinutí dopravního vedení, útočného vedení, prodlužování, výměna hadic a obsluha proudnic, zkrátka cinkání s půlspojkama. Současně strojníci pocvičovali obsluhu Monči a Lenky. Protože holky jsou u jednotky teprve pár měsíců, je stálé opakování nutností, aby strojníci dostali nové stroje do ruky. Na příští pondělí máme dva osobní vozy, které připravíme na ekologickou likvidaci. To znamená, že budeme simulovat dopravní nehody a kluci budou cvičit vyprošťování z havarovaných vozidel a první pomoc.

Výcvik jednotky - cinkání půlspojkama
 
Výcvik jednotky v reálném prostředí 1.8.2017
Každý výcvik hasičů v reálném a neznámém prostředí je námi vyhledávaný, protože praktická zkušenost je mnohem lepší, než čtení teoretických postupů. Proto každou příležitost velmi rádi využijeme. Jednu z prvorepublikových Černošických vil čeká rozsáhlá rekonstrukce, a proto jsme požádali majitele o zapůjčení pro účel výcviku. Objekt byl hasičům velmi ochotně zapůjčen za což ještě jednou děkujeme. Dále vše probíhalo dle zavedených pravidel. Prohlídka, plánování, ochrana cvičících a vlastní výcvik. Témat bylo hned několik vyhledávání osob se zatmavěnou maskou, záchrana osob pomocí vyváděcích masek, vyhledání nebezpečných předmětů, postupné rozvinutí útočného proudu do II NP a orientace v prostoru. Díky členitosti objektu a naprosto neznámému prostředí lze konstatovat, že tento výcvik nebyl procházkou v růžové zahradě. Hlavní účel ovšem splnil beze zbytku, odhalil co máme vylepšovat a jakým tématům výcviku věnovat vyšší úsilí. Cvičícím hasičům přinesl nové zkušenosti a postřehy, které mohou v budoucnu kdykoli využít. Na podzim může jednotka počítat s opakováním, takže poznáme co se podaří vylepšit.

Výcvik jednotky - požár v objektu
 
Kontrola břehů řeky a průjezdnosti města 21.7.2017
V souvislosti s nedávnou záplavou části města a následnou bouří jsme dostali od vedení radnice několik úkolů, které jsme v pondělí plnili. Prvním úkolem byl průzkum řeky a zmapování trubek, které do řeky ústí. Spojeno s výcvikem na motorovém člunu a vše by proběhlo hladce, pokud by jsme nenarazili na ignoraci a neznalost předpisů. Jen poznámka pro rybáře … ANO plavidlo má v plavební dráze přednost i před vlascem vedoucím na druhou stranu řeky. :-) Druhým úkolem bylo ověření průjezdnosti komunikací z důvodu parkování a přerůstání zeleně na chodníky a komunikace. Během zásahů v minulých týdnech, jsme velmi často neprojeli k místu události a hledali objízdnou trasu. Na problematiku parkování upozorňujeme pravidelně, ale zbytečně. Situace ve městě je stále horší a některé silnice jsou pro nákladní vozy zcela neprůjezdné např: (Kladenská, Nymburská, Majakovského, Havlíčkova, Žatecká, Topolská od Šeříkové po ZD.Lhoty, Větrná od Mokropeské, Jahodová, V Horce, Sadová). Nejenom bezohledné parkování má vliv na průjezdný profil komunikací, ale i zeleň přerůstající hranice pozemků. Nebudeme kázat o povinnostech a raději ořežeme smrk který z hasičárny přesahuje do Srbské :-). Zjištěné skutečnosti jsme předali městu a můžeme jen doufat v lepší zítřky.


Průzkum břehů a zkouška průjezdnosti
 
Bouře a silný nárazový vítr potrápil Černošice 13.7.2017
Na začátek letošních prázdnin budeme dlouho vzpomínat. Ještě ani nestačili uschnou hadice od přívalových dešťů, které trápili Černošice 29 června a pro změnu potrápila naše město bouře s velmi silným větrem. V neděli 9 července vyjížděla naše jednotka po 15 hodině do ulici Dr.Janského, kde spadla přes železniční trať vzrostlá borovice a zavěsila se do trakčního vedení. Byla zastavena železniční doprava a následně jsme se už nezastavili pro změnu my. Na území města spadlo několik desítek stromů na komunikace, nemovitosti, auta, nebo do zahrad. Ke vší materiální smůle musíme podotknout, že nedošlo k újmám na zdraví a to je malý zázrak. Rozsah události byl velký a proto do Černošic poslalo operační středisko profesionální jednotky ze Řevnic, Kladna a dobrovolné jednotky Třebotova, Chotče a Dobřichovic. Hasiči řešili události dle pořadí důležitosti. Zprůjezdnění komunikací a železnice, ohrožené nemovitosti, přetrhané el.vedení a další ohrožující stavy. Od neděle každý den vyjíždíme a stále ještě řešíme následky, které ve městě vítr a déšť zanechal. Od 29.června vyjela naše jednotka ke 112 zásahům což je srovnatelné s průměrným počtem zásahů za rok. Doufejme, že počasí se umoudří a my si užijeme prázdnin jinak než v zásahovém obleku.

Bouře 9.7.17
Likvidace následků bouře 10.7.17
Likvidace následků bouře 11.7.17
Likvidace následků bouře 12.7.17
 
Přívalový déšť v Černošicích 3.7.2017
V noci na 29 června začalo intenzivně pršet nad naším městem a okolím. Srážkový úhrn byl přibližně 105mm/m2 . Naše jednotka vyjela poprvé okolo sedmé hodiny ráno a zastavila se až druhý den na večer. Řešili jsme zacpané kanály a vpusti, přetékající splaškovou kanalizaci, sesuv půdy na trať, velké laguny na komunikacích a zahradách, čerpání sklepů a RD, spadlé opěrné zdi, poškozené stromy a mnoho dalších událostí. Za nejvážnější dvě můžeme určit zaplavení základové spáry budovy B základní školy v Mokropsech a její následnou evakuaci (k velké radosti žáků), nebo vyhlášení III SPA na potoce Švarcava a jeho rozliv do nemovitostí a na zahrady. Ve městě zasedala povodňová komise a zasahovalo celkem 16 dobrovolných jednotek a dvě profesionální. Výsledek jednoho deště je 81 zásahů naší jednotky za 56 hodin, uzavřené komunikace, omezený provoz na železnici, mnoho následných škod, mnoho vytopených nemovitostí a připravovaný soubor opatření, který snad bude minimalizovat škody pro příští podobné průtrže.

Přívalový déšť 29.6.2017

Likvidace následků přívalového deště 30.6.2017

 
Hasiči vyrazili do školy a školek za dětmi 23.6.2017
Tradičně na závěr školního roku provádíme preventivně výchovnou činnost pro naše nejmenší. V letošním roce jsme navštívili základní školu Mokropsy, mateřskou školku v Topolské, mateřskou školku Na Vápenici a počasí akci velmi přálo. Hasiči dětem vysvětlili jak se zachovat v krizových situacích, zopakovali národní tísňová čísla. Děti si vyzkoušeli naší výstroj, výzbroj a důkladně prozkoumali techniku. Výsledkem byl pro nás pocit dobře provedené práce a odměnou dětská radost. V příštím týdnu ještě navštívíme mateřskou školku v Karlické a budeme mít splněno, alespoň prozatím.

Školka v Topolské
Školka Barevný ostrov
Škola Mokropsy
 
<< <   1 2 3 4 5 ...   > >>


Jméno:
Heslo:


Povodně
přes SMSHasičská zbrojnice
Srbská 999, Černošice
tel.: 251 640 150
hasici@sdhmokropsy.czKontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
denně 8:00 – 20:00
Počet návštěv
od 1.11.2008:
2723114

Poslední aktualizace:
19.7.2018