Spuštění nového webu 14.1.2019
S velkou radostí si Vás dovolujeme informovat, že dnes 14...
 
Omezení provozu webových stránek 14.10.2018
Před deseti lety jsme spustili webové stánky mokropeských hasičů a celou dobu je udržujeme aktuální...
 
Výcvik jednotky útoky a nouzové postupy 11.9.2018
V pondělí proběhl výcvik jednotky v dýchací technice při tvorbě útočného a obranného vedení na střechy budov...
 
Kurz obsluh mobilních úpraven vody 4.9.2018
V minulém týdnu se zúčastnili dva členové naší jednotky kurzu, na obsluhu mobilní úpravny vody...
 
Praktický výcvik jednotky 20.8.2018
Pomalu se blíží konec prázdni a tím pro nás začíná opět výcvikové období...
 
Nový dopravní automobil pro městské hasiče 20.7.2018
Od prosince roku 2008 byl ve výbavě našich hasičů devítimístný dopravní automobil Volkswagen Caravelle, vyrobený v roce 1997...
 
Výcvik jednotky s HVZ 11.7.2018
Slečna Adéla z odboru kultury se rozloučila se svou Felicií (želvou) sice nerada, ale pro nás přínosně...
 
Cvičná evakuace našich škol 15.6.2018
Každá škola má za povinnost jednou ročně vyzkoušet cvičnou evakuaci budov...
 
Návštěva hasičů v družině ZŠ 7.6.2018
Dnes jsme absolvovali již tradiční návštěvu dětí ve družině základní školy...
 
Pravidelný výcvik jednotky 4.6.2018
Každé pondělí probíhá výcvik nebo školení jednotky...
 

Aktuality

Výcvik jednotky v reálných podmínkách 30.11.2017
Na konec výcvikového roku je povinností každé jednotky teoretické opakování probraných témat školení za celý rok se závěrečnou zkouškou. Aby zkoušky nezůstaly jen v teoretické rovině, okořenili jsme je o praktickou část. První pomoc a vyprošťování z havarovaných vozidel máme hotové a perličkou na závěr byl toto pondělí skutečný požár ve vile o 3 nadzemních podlažích. Scénář byl jednoduchý, zapálíme reálný požár ve vile určené k demolici a vyzkoušíme nejhorší scénáře, které nás mohou při tomto typu událostí potkat. Napřed nováčci viděli, jak se rozvijí požár a co jim při pohybu ve vysoké teplotě a zakouření dovolí osobní ochranné pomůcky. Orientaci a pohyb ve vysoké teplotě cca 250C si vyzkoušeli prakticky a pochopili mnoho souvislostí. Zbytek nositelů dýchací techniky měl úkoly mnohem složitější. Velitelé cvičili tzv. checkpoint – evidenci vstupu do objektu a kontrolu času nasazených. Hasiči vyhledávali skrytou osobu v 2NP bez termokamery i za její pomoci. Následně prováděli násilný vstup přes zamčené dveře při nulové viditelnosti a za teploty okolo 300C. Strojníci procvičili ovládání obou cisteren i nasazení přetlakového ventilátoru ve stísněných podmínkách. Nejsložitější částí výcviku byl figurantem vyslaný signál „hasič v tísni“. Velitel ukončil veškerý radioprovoz a komunikoval s hasičem, který signál vyslal. Snahou bylo ho lokalizovat a urychlit jeho záchranu. Současně byla vyslána pátrací skupina s C proudem a termokamerou. Hasič byl velmi rychle vypátrán nejen díky termokameře, ale hlavně díky zařízení „mrtvý muž“, kterým je jednotka od března vybavena. Po nalezení „ztraceného hasiče“ jsme uhasili požár a objekt odvětrali. Na závěr byla provedena ukázka násilného vstupu dveřmi pomocí univerzálních nástrojů Hooligan a Hook. Závěrečné vyhodnocení sbalení materiálu a nekonečná práce ….. čištění výstroje, dýchací techniky a praní :-). Tak zase za rok …

Výcvik jednotky v reálných podmínkách
 
Nový web 30.11.2017
Naše stránky fungují již téměř 10 let bez zásadnější změny. Technologie a doba se mezitím posunula velmi kupředu a proto jsme se rozhodli pro změnu. Během několika dní by mohla být dokončena grafická podoba nového webu a pokud se vše povede tak 1.1.2018 bude spuštěn. Několik málo čísel … stránky mají 2 519 916 unikátních návštěv, 1022 fotogalerií a obsahují informace o nás za posledních 10 let. Dali jsme na radu firmy, se kterou na tomto projektu spolupracujeme a zřídili ještě Instagram „hasicimokropsy“. Vše bude moderní provázané, upravené i pro mobilní zařízení a my .... budeme stále ti mokropeští hasiči :-)
 
Dokončení opravy hadicového přívěsu 4.11.2017
Jednotka dokončila opravu hadicového přívěsu, na kterém se podepsal zub času. Práce na přívěsu jsme realizovali svépomocí i dodavatelsky. Díky nastavitelné oji může už být tažen za každým vozidlem zařazeným u jednotky. Vnitřní prostor jsme upravili dle našich potřeb a doplnili nezbytný ženijní a pomocný materiál, aby byl přívěs při čerpání soběstačný. Základní výbava 600 metrů hadic B zůstala beze změn. Ve skrytu duše doufáme, že nám vydrží dalších 30 let :-).

Zrekonstruovaný hadicový přívěs
 
Havarijní oprava dvora dokončena 31.10.2017
Před měsícem jsme požádali radu města o schválení havarijní opravy dvora naší hasičárny. Vedení města souhlasilo, že přípravné práce provedou hasiči a Technické služby a asfaltový povrch položí firma Šlehofer. Technické služby poskytli mechanizaci a hasiči lidskou sílu. 25 října ráno se zakousl bagr do poškozeného povrchu. Bagrování, hutnění, štěrkování, hutnění, betonování, hutnění a úklid. Večer bylo připraveno na asfaltování, které bylo domluveno na 31 října. Plán nám vyšel a poslední říjnový den byla oprava dokončena. Velký dík patří Technickým službám, protože bez jejich pomoci kopeme ještě teď :-)

Opravený dvůr
 
Závěr výcvikového roku 23.10.2017
Pomalu se blíží konec letošního roku a s tím spojené ukončení výcvikového roku. Během října jsme využili dobré počasí a opakovali hlavní témata praktického výcviku. Procvičili jsme útočné vedení, proudnice, práce s DT a vyprošťování z havarovaných vozidel a díky počasí i práce s motorovou pilou. Nástupem zimy se věnujeme především „oblíbené“ teoretické přípravě.

Říjnový praktický výcvik
 
Havarijní stav povrchu dvora hasičárny 5.10.2017
Dvůr mokropeské hasičárny byl před více než 35 lety upraven a vyasfaltován zbytky živice z oprav městských silnic. Tenkrát se u mokropeských hasičů jezdilo Tatrou 805 Kachnou, která vážila do 5 tun. Při poslední velké povodni se výrazně zhoršil a nejen velká voda byla příčinou. Časté výjezdy Liaz 17 tun a Tatra 815 22 tun dokonali dílo zkázy. Proto jsme ve spolupráci s městským úřadem nechali zpracovat projekt na opravu dvora a jeho odvodnění. Plánem bylo získat dotaci z výzvy 36 IROP stanice IZS. Bohužel pracovnice firmy posuzující akce usoudila, že havarijní stav dvora neohrožuje naši akceschopnost a dotaci zamítla. Výsledek??? Před vraty našich cisteren se asfaltový povrch nadzvedl do té míry, že při výjezdu máme připravenou palici, kterou ho musíme zatlouct, aby šli otevřít vrata a technikou vyjet k případu. Žádáme proto město o havarijní opravu dvora hasičské zbrojnice.


Havarijní stav dvora
 
BoxWall pro naše město 4.10.2017
Na konci června letošního roku napáchal přívalový déšť, který málo kdo z nás pamatuje (117mm/m2 za 8 hodin), nemalé škody. Bylo vytopeno nebo poškozeno mnoho nemovitostí i součástí infrastruktury. Hasiči vodu nezastaví, ta jednoduše spadne, odteče nebo se vsákne. To neovlivní nikdo, ani ten kdo si v odvodňovacím korytě postaví dům či chatu. Naši hasiči se během deště na několika místech snažili proud vody směrovat, aby způsobil co nejmenší škody, jenže jsme se potýkali s nedostatkem vhodných technických prostředků. Po přívalových deštích starosta vytvořil pracovní skupinu a ta jako prvotní opatření schválila nákup 12 metrů zábran NOAQ BoxWall, která může být rychle instalována kdekoli na pevném rovném povrchu. 25 září jsme náš BoxWall dovezli a hned si s ním zacvičili. Zaškolení netrvalo ani moc dlouho, protože systém zábrany a stavby je velmi jednoduchý. Jak to celé funguje můžete vidět například na videu:

BoxWall video


Stavba BoxWall
 
Rozloučení s naší Liazkou 20.9.2017
Dnes 20 září byl dokončen prodej naší CAS 25 Liaz. Po nezbytném schválení a doladění administrativních podrobností, si dnes hasiči ze severočeských Měrunic odvezli Lízu na její novou adresu. Sloužila dobře našemu městu 12 let a zažili jsme s ní mnoho, tak není divu, že i slza ukápla. Nám nezbývá než popřát kolegům z Měrunic ,ať jim dobře slouží a zažijí s ní jen šťastné návraty.


Rozloučení s Lízou
 
Pondělní výcvik mokropeských hasičů 14.9.2017
Toto pondělí byly do výcvikového plánu zařazeny hned dvě témata, které jsme potřebovali procvičit. Prvním byla stabilizace vozidel po DN pomocí klínů Zumro, se kterými je práce velmi jednoduchá a rychlá. Na složitější stabilizaci používáme systém desek a klínů Stablox Munchen. Je to takové lego pro odrostlejší jedince, kteří rádi staví. Druhým tématem bylo bojové rozvinutí útočného proudu C do prvního nadzemního podlaží v DT. Použití přetlakové ventilace a záchrana hasiče. Současně jsme vyzkoušeli nové příslušenství našich dýchacích přístrojů, kterým je tzv. mrtvý muž. Tato bezpečnostní pojistka je součástí DT, která opticky i akusticky signalizuje polohu hasiče v případě, že se déle jak jednu minutu nepohybuje. Tísňový poplach se dá vyvolat i manuálně stisknutím tlačítka. Nacvičeno máme, teď už zbývá jen doufat, že jeho služby nebudeme naostro potřebovat.


Výcvik útoků a stabilizace
 
Uzavírka vrážského kopce 4.9.2017
Stále diskutované téma je uzavření silnice 115/II, které samozřejmě trápí i složky IZS. Několik etap uzavírek s komplikovaným průjezdem, nebo objízdnou trasou řešíme již řadu měsíců. První etapa je plánována od 4.9. do 29.9.2017. Směrem na Dobřichovice bude od ulice V Habřinách kyvadlový provoz pro vozidla do 3,5t. Nákladní doprava má určenou objízdnou trasu přes Třebotov a Mořinu. Tato uzavírka způsobí komplikace v dopravní obslužnosti Černošic, které se nevyhnou ani složkám IZS. Hasiči mají určené dojezdové trasy a jsou přijata opatření, která budou minimalizovat případné zdržení. Naše jednotka má připravený rozpis služeb tak, aby ve městě byl vyšší počet dostupných hasičů připravených k výjezdu. Doufejme, že stavební práce proběhnou v termínech a oprava 115/II se obejde bez větších potíží.
 
<< <   1 2 3 4 5 ...   > >>


Jméno:
Heslo:


Povodně
přes SMSHasičská zbrojnice
Srbská 999, Černošice
tel.: 251 640 150
hasici@sdhmokropsy.czKontejner pro uložení kovového odpadu zdarma
denně 8:00 – 20:00
Počet návštěv
od 1.11.2008:
2885584

Poslední aktualizace:
14.1.2019